Sørsetra.

Sørsetra

Sørsetra er ei setergrend som ligger ca. 3 km sør for Kleivstua og sør for Nordsetra som den har fått navn i forhold til. Gårdene Domholt, Gomnes (nedlagt i 1860), Hafnor (nedlagt i 1895), Gjesval og Løken (nedlagt i 1865) har setra her.
Sørsetra er den mest kjente setra på Krokskogen. I over 100 år har folk på tur mellom Sollihøgda og Krokkleiva vært innom her for å få seg litt mat eller drikke.
Et lite seterhus øverst på setervangen ble kalt "Strand-støret", men ingen kan huske at huset har vært i bruk.
På bildt ser vi seterhus på Sørsetra i 1930-åra.


16.01.98 Harsson / Berg / Viktil